Σκοπός του ‘Διδασκαλείου’ είναι να:

  • Αποκτήσει ο μαθητής το κατάλληλο υπόβαθρο, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε δυσκολία, καλύπτοντας και αποφεύγοντας τα κενά στην διδακτική ύλη.
  • Μάθει να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του κατά την διάρκεια της εξέτασης.
  • Εξοικειώνεται με την διαδικασία των διαγωνισμάτων, μέσω των τακτικών, επαναληπτικών διαγωνισμάτων στα πλαίσια των πανελληνίων εξετάσεων.

Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις  ανάγκες του μαθητή & του τμήματος που έχει ενταχθεί.
Τα τμήματα είναι ομοιογενή και ολιγομελή εώς τεσσάρων ή πέντε ατόμων.

Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές

Ο μαθητής συμπληρώνει το αυτοματοποιημένο τεστ, το οποίο του αποστέλλεται στο mail του.
To Career Gate Test (C.G.Τ.) είναι ένα από τα κορυφαία τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο χρήστης απαντά μέσα από τον υπολογιστή με Ναι ή Όχι σε εύκολα κατανοητές ερωτήσεις. Τα συμπεράσματα εκδίδονται άμεσα και περιέχουν με απόλυτα ελεγμένη ακρίβεια το βαθμό ταύτισης της προσωπικότητας του, με ομάδες επαγγελμάτων και επαγγέλματα που του ταιριάζουν, μαζί με ενδείξεις των προοπτικών τους στην αγορά εργασίας.
Το ενσωματωμένο λογισμικό ελέγχου του τεστ, αποκλείει την εξαγωγή λάθους συμπερασμάτων και για το λόγο αυτό η ατομική έκθεση περιλαμβάνει έγκυρα και έγκριτα αποτελέσματα.

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Θετικών σπουδών & Σπουδών Οικονομίας / Πληροφορικής

Επαγγελματικά Λύκεια

Powered by ENTERTHEWEB