Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο: 28311-00124

Πρόγραμμα Σπουδών

* Τα μαθήματα είναι σε ώρες

Γ' Λυκείου

Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά5
Φυσική4
Χημεία5
Έκθεση και Λογοτεχνία3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών17

Σπουδών Υγείας

Βιολογία4
Φυσική4
Χημεία5
Έκθεση και Λογοτεχνία3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών16

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά5
Α.Ε.Π.Π.4
Α.Ο.Θ.4
Έκθεση και Λογοτεχνία3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών16

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία6
Λατινικά3
Ιστορία3
Έκθεση και Λογοτεχνία3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών15

ΕΠΑΛ

Β’ Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Μαθηματικά3
Έκθεση2
Σύνολο Διδακτικών Ωρών5

Γ’ Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Μαθηματικά3
Έκθεση3
Μάθημα Ειδικότητας 12
Μάθημα Ειδικότητας 22
Σύνολο Διδακτικών Ωρών10

Α' Λυκείου

Άλγεβρα3
Γεωμετρία2
Φυσική2
Χημεία2
Αρχαία3
Έκθεση2
Σύνολο Διδακτικών Ωρών14

B' Λυκείου

Ομάδα Θετικών-Τεχνολογικών Σπουδών

Μαθηματικά Β’ & Γ’ Λυκείου2
Φυσική Προσανατολισμού Β’ Λυκείου2
Χημεία Β’ & Γ’ Λυκείου2
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία2
Άλγεβρα Β’ Λυκείου3
Φυσική Β’ & Γ’ Λυκείου2
Σύνολο Διδακτικών Ωρών13

Ομάδα Οικονομικών Σπουδών

Μαθηματικά Β’ & Γ’ Λυκείου2
Α.Ε.Π.Π. Γ’ Λυκείου1
Α.Ο.Θ. Γ’ Λυκείου1
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία2
Άλγεβρα Β’ Λυκείου3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών9

Ομάδα Θετικών Σπουδών-Επιστήμες Υγείας

Φυσική Προσανατολισμού Β’ Λυκείου2
Φυσική Β’ & Γ’ Λυκείου2
Χημεία Β’ & Γ’ Λυκείου2
Βιολογία Γ’ Λυκείου2
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία2
Άλγεβρα Β’ Λυκείου3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών13

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία2
Αρχαία Προσανατολισμού4
Λατινικά2
Ιστορία Γ’ Λυκείου1
Σύνολο Διδακτικών Ωρών9

Γυμνάσιο

Α’ Γυμνασίου

Μαθηματικά2
Αρχαία2
Νέα Ελληνικά1
Σύνολο Διδακτικών Ωρών5

Β’ Γυμνασίου

Μαθηματικά2
Φυσική – Χημεία2
Αρχαία2
Νέα Ελληνικά1
Σύνολο Διδακτικών Ωρών7

Γ’ Γυμνασίου

Μαθηματικά3
Φυσική – Χημεία2
Αρχαία2
Νέα Ελληνικά1
Σύνολο Διδακτικών Ωρών8

Προσαρμόζουμε τις ώρες εκμάθησης στις ανάγκες των μαθητών μας