Πρόγραμμα Σπουδών

* Τα μαθήματα είναι σε ώρες

Γ' Λυκείου

Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 5
Έκθεση και Λογοτεχνία 3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 17

Σπουδών Υγείας

Βιολογία 4
Φυσική 4
Χημεία 5
Έκθεση και Λογοτεχνία 3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 16

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά 5
Α.Ε.Π.Π. 4
Α.Ο.Θ. 4
Έκθεση και Λογοτεχνία 3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 16

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία 6
Λατινικά 3
Ιστορία 3
Έκθεση και Λογοτεχνία 3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 15

ΕΠΑΛ

Β’ Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Μαθηματικά 3
Έκθεση 2
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 5

Γ’ Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Μαθηματικά 3
Έκθεση 3
Μάθημα Ειδικότητας 1 2
Μάθημα Ειδικότητας 2 2
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 10

Α' Λυκείου

Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 3
Έκθεση 2
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 14

B' Λυκείου

Ομάδα Θετικών-Τεχνολογικών Σπουδών

Μαθηματικά Β’ & Γ’ Λυκείου 2
Φυσική Προσανατολισμού Β’ Λυκείου 2
Χημεία Β’ & Γ’ Λυκείου 2
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα Β’ Λυκείου 3
Φυσική Β’ & Γ’ Λυκείου 2
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 13

Ομάδα Οικονομικών Σπουδών

Μαθηματικά Β’ & Γ’ Λυκείου 2
Α.Ε.Π.Π. Γ’ Λυκείου 1
Α.Ο.Θ. Γ’ Λυκείου 1
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα Β’ Λυκείου 3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 9

Ομάδα Θετικών Σπουδών-Επιστήμες Υγείας

Φυσική Προσανατολισμού Β’ Λυκείου 2
Φυσική Β’ & Γ’ Λυκείου 2
Χημεία Β’ & Γ’ Λυκείου 2
Βιολογία Γ’ Λυκείου 2
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα Β’ Λυκείου 3
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 13

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2
Αρχαία Προσανατολισμού 4
Λατινικά 2
Ιστορία Γ’ Λυκείου 1
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 9

Γυμνάσιο

Α’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 2
Αρχαία 2
Νέα Ελληνικά 1
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 5

Β’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 2
Φυσική – Χημεία 2
Αρχαία 2
Νέα Ελληνικά 1
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 7

Γ’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 3
Φυσική – Χημεία 2
Αρχαία 2
Νέα Ελληνικά 1
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 8

Προσαρμόζουμε τις ώρες εκμάθησης στις ανάγκες των μαθητών μας

Powered by ENTERTHEWEB