Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο: 28311-00124

Συχνές Ερωτήσεις

Η επιλογή της Κατεύθυνσης καθορίζει το γενικό προσανατολισμό των σπουδών και πρέπει να γίνεται με βάση το γνωστικό αντικείμενο με το οποίο θέλεις να ασχοληθείς. Είναι η πρώτη σημαντική απόφαση που παίρνεις σχετικά με τις σπουδές και το επαγγελματικό σου μέλλον. Οι επιδόσεις στα μαθήματα που είναι σχετικά με την κάθε κατεύθυνση στις προηγούμενες τάξεις και κυρίως στην Α΄ Λυκείου – αν και δείχνουν σε μεγάλο βαθμό τις προτιμήσεις και τις ικανότητές σου στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα – δεν πρέπει να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο επιλογής κατεύθυνσης.

Αν και υπάρχουν αποκλίσεις, που οφείλονται στις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας, τα βασικά επαγγέλματα – όπως του οικονομολόγου, του γιατρού, του μηχανικού, του δικηγόρου κ.λπ. – θα έχουν πάντα μερίδιο στην αγορά εργασίας και παρέχοντας δυνατότητες επιτυχημένης επαγγελματικής εξέλιξης. Ιδιαίτερα θετικές προοπτικές βέβαια έχουν οι ειδικότητες που σχετίζονται με τη μελέτη και την προστασία του περιβάλλοντος, την ενέργεια καθώς και με τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών.

Μην ξεχνάς όμως ότι σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή Σχολής – πέρα από τις τάσεις στην αγορά εργασίας – πρέπει να είναι οι προτιμήσεις σου σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης της κάθε Σχολής και η ευρύτητα επαγγελματικών επιλογών που σου προσφέρει.

Η επιλογή Κατεύθυνσης γίνεται συνήθως προς το τέλος της Α΄ Λυκείου. Ο βασικός διαχωρισμός είναι ανάμεσα στις Θετικές-Τεχνολογικές και τις Θεωρητικές επιστήμες. Η επιλογή πρέπει να γίνει με βάση τον προσανατολισμό των σπουδών που θέλεις να κάνεις.

Αλλαγή είναι δυνατό να γίνει από τη Β΄ στη Γ Λυκείου με την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτεις τα κενά της ύλης της νέας κατεύθυνσης με δική σου ευθύνη. Η μόνη εύκολη μετακίνηση είναι από τη Θετική στην Τεχνολογική Κατεύθυνση αφού δε διαφέρουν σημαντικά και δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Στη Β΄ Λυκείου τα Μαθηματικά και η Φυσική έχουν κοινή ύλη και κοινές εξετάσεις. Συνεπώς, οι μαθητές που επιλέγουν τη Θετική Κατεύθυνση στη Β΄ Λυκείου μπορούν εύκολα να αλλάξουν Κατεύθυνση στη Γ΄ Λυκείου. Αντίθετα, το μάθημα της Χημείας της Θετικής Κατεύθυνσης στη Β΄ Λυκείου, που είναι προαπαιτούμενο για το αντίστοιχο της Γ΄ Λυκείου, αποκλείει τη δυνατότητα της αντίθετης μετακίνησης.

Τα μαθήματα της Α΄ Λυκείου έχουν σαφώς αυξημένο επίπεδο δυσκολίας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μαθήματα του Γυμνασίου. Επίσης, αλλάζει σημαντικά ο τρόπος αξιολόγησης με αποτέλεσμα για τους περισσότερους μαθητές οι βαθμοί στην Α΄ Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι. Όπως συμβαίνει με κάθε μετάβαση σε επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, είναι αναμενόμενο να υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής. Έτσι χρειάζεται αρκετή προσπάθεια, προκειμένου να βελτιώσεις την απόδοσή σου και να κατοχυρώσεις τις γνώσεις που διδάσκονται στην Α’ και είναι προαπαιτούμενες για τις επόμενες τάξεις.

Το Μηχανογραφικό Δελτίο συμπληρώνεται μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελληνίων Εξετάσεων και τον υπολογισμό των μορίων ανά επιστημονικό πεδίο και υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή, στις αρχές Ιουλίου. Ο υποψήφιος δηλώνει Σχολές από δύο Επιστημονικά Πεδία, χωρίς περιορισμό στον συνολικό αριθμό. Οι Βάσεις εισαγωγής της προηγούμενης χρονιάς μπορούν ενδεικτικά να χρησιμεύσουν ώστε οι υποψήφιοι ρεαλιστικά να εκτιμήσουν τις Σχολές στις οποίες εισάγονται. Βέβαια, στο Μηχανογραφικό Δελτίο πρέπει να δηλώνονται όλα τα Τμήματα που επιθυμεί ο υποψήφιος ακόμα και αν την προηγούμενη χρονιά η Βάση εισαγωγής για αυτά ήταν υψηλότερη από το σύνολο μορίων του υποψηφίου.

Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας και η βέβαιη επαγγελματική αποκατάσταση γίνεται συχνά το βασικό κριτήριο για την επιλογή αντικειμένου σπουδών. Έτσι, η δημοτικότητα ορισμένων Τμημάτων εκτινάσσεται λόγω των προοπτικών που προσφέρουν την περίοδο εκείνη. Στην πραγματικότητα όμως, οι ραγδαίες αλλαγές των οικονομικο-κοινωνικών συνθηκών δεν εγγυώνται ότι μετά από 4-7 χρόνια που θα έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου, θα εξακολουθεί να υπάρχει άμεση και σίγουρη απορρόφηση για τη συγκεκριμένη ειδικότητα σπό την αγορά εργασίας (με εξαίρεση βέβαια τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Αστυνομίας).

Δικαίωμα μετεγγραφής έχουν τα μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, τα παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, οι ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, οι διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού, καθώς και πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες.  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική εγκύκλιο :Egyklios_Meteggrafon_2018_19 (1)

Γενικά είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τα επίπεδα στα οποία θα κινηθούν οι βάσεις κάθε χρονιά και συνήθως πριν την ανακοίνωσή τους γίνεται συχνότερα λόγος για άνοδο παρά για πτώση.

Οι Βάσεις παλαιότερων ετών και οι προτιμήσεις των επιτυχόντων της προηγούμενης χρονιάς, είναι ενδεικτικές και σε συνδυασμό με τα στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να δείξουν εκ των προτέρων μια τάση για άνοδο ή πτώση των Βάσεων σε κάποια Πεδία ή Σχολές.

Powered by ENTERTHEWEB