Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο: 28311-00124

Χημεία Γ΄Λυκείου

by ,

Χημεία Γ΄Λυκείου

Επιμέλεια: Φανουργάκης Παντελής

Τέυχος Γ2

6. Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας