Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο: 28311-00124

Χημεία Γ’ Λυκείου

by ,

Χημεία Γ΄Λυκείου

Επιμέλεια: Φανουργάκης Παντελής

Τέυχος Γ1

1. Διαμοριακές δυνάμεις ‘Ωσμωση

2. Θερμοχημεία

3. Χημική κινητική

4. Χημική ισορροπία

5. Οξέα – Βάσεις, Ιοντική ισορροπία